České ucho

ČESKÉ UCHO – soutěž pro děti a mladé do 18 let

ZVEME NA KONCERT LAUREÁTŮ MUSICA NOVA 2017 (program)
8.12.2017 od 19,30 hod.
v divadle Alfréd ve Dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7 (poblíž Veletržního paláce)
Na programu skladby oceněných autorů, z Českého ucha Jiřího Petříčka, Jana Stejskala, Davida Prince, Dana Smejkala a Jakuba Svobody.

6.12.2017 - Výsledný protokol České ucho [WWW + MP3, PDF]
25.7.2017 - Výzva pro účast [PDF]

Přijímáme krátké skladby do 3 min. ze zvukového materiálu bez omezení zdrojů (tj. lze užít nahraný materiál z osobního prostředí, přírody, kombinovat jej s již existujícími elektronickými zvuky zvukových knihoven, upravenými zvuky jiných nahrávek, avšak s respektem k autorskému právu).

Metodický postup: nahrání zvuků z prostředí, možnost jejich kombinace se zvukovými knihovnami, zpracování v softwaru dle vlastní volby. Bez žánrového omezení. Ke skladbě se dodává popis zvukových zdrojů a použitého softwaru.

Přihlásit se mohou: jednotlivci, děti a mládež do 20 let mohou případně přihlásit rodiče nebo pedagogové.

Vložné: bez poplatku.

Koncepční poradenský servis: Institut umění, Lenka Dohnalová, kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz; 603 584 218

Technický poradenský servis: Institut moderní hudby, Jaroslav Raušer, kontakt: jr@movefestival.eu; Institut

Deadline odevzdání do soutěže: 10.11.2017

Skladby jsou hodnoceny při prestižní mezinárodní soutěži Musica nova (www.musicanova.seah.cz) mezinárodní porotou. Vítězné skladby jsou provedeny současně se skladbami této soutěže na Koncertě laureátů v daném roce, předpokládáme mezinárodní výměnu oceněných.

Odměna: Lekce ve studiu pod vedením odborníka, popř. věcný dar související s tvorbou.

KONTAKTY:

Jaroslav Raušer - jr@movefestival.eu
Lenka Dohnalová - lenka.dohnalova@artsinstitute.cz

VÝSLEDKY MINULÝCH ROČNÍKŮ: