České ucho

ČESKÉ UCHO – soutěž pro děti a mladé do 18 let

ZVEME NA KONCERT LAUREÁTŮ MUSICA NOVA 2015
11.12.2015 od 19 hod.
v divadle Alfréd ve Dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7 (poblíž Veletržního paláce)

18.11.2015 - tiskoviny ke koncertu souteže Musica Nova 2015 a České ucho [plakát A1, pozvánka]
18.11.2015 - Výsledný protokol České ucho [WWW + MP3, PDF]
18.11.2015 - Tisková zpráva Musica nova 2015 a České ucho [PDF]

OBOR - zvuková tvorba
CÍL - naučit se rozpoznávat zvuky ve svém přirozeném prostředí a pracovat s nimi
VÝSTUP – krátká zvuková skladbička (do 5 minut) s popisem ve formátu mp3, nebo wav
TERMÍN - Zaslání výsledků do 10.11.2015


Kdo je organizátorem soutěže?

Soutěž byla založena v rámci Roku české hudby 2014 jako pilotní projekt.
Organizátorem je Institut umění-Divadelní ústav/Česká hudební rada ve spolupráci s Institutem moderní hudby a Společností pro elektroakustickou hudbu.

Pro koho je?

CO SE NAUČÍ v krátkém čase?

Sluchová pozornost a schopnost rozlišovat zvuky, intonace, emoční obsah zvuku je v současnosti podceňována a přitom je důležitá mj. i pro rozvoj komunikace a emoční inteligence.

KDO DĚTI VEDE?

  1. pokud děti samy zvládají některý software pro zpracování zvuku a umí nahrávat zvuky (i např. na mobil), mohou se do soutěže přihlásit přímo samy na uvedený kontakt;
  2. pokud učitel HV nebo učitel ZUŠ disponuje znalostmi a softwarem, potřebným k tvorbě, může děti připravit podle navržené metodiky:
    http://ucho.sitespecificart.cz/metodika
    V navržené metodice najde také doporučený software zdarma. Učitel může tento projekt začlenit do hudební výchovy a konzultovat je s vedoucími projektu. Je povinen ovšem použít značku projektu (České ucho a logo) a zdroj inspirace;
  3. pokud potřebuje dítě/mladý zájemce odbornou podporu, nebo se chce přímo zapojit do krátkého kurzu, může kontaktovat našeho partnera Jaroslava Raušera

CO ZÍSKAJÍ?

KONTAKTY:

Jaroslav Raušer - jr@movefestival.eu
Lenka Dohnalová - lenka.dohnalova@artsinstitute.cz

VÝSLEDKY LOŇSKÉHO KOLA:

http://musicanova.seah.cz/cds/MusicaNova2014/ceske_ucho.htm