České ucho

soutěž pro děti a mladé od 9 do 20 let

ZVEME NA KONCERT LAUREÁTŮ MUSICA NOVA 2018 (pozvánka)
14.12.2018, 19:00, Divadlo Inspirace (HAMU), Malostranské nám. 1, Praha 1
Vstupné 70,- Kč, do 15 let zdarma.

Na programu skladby oceněných autorů, z Českého ucha: Jakub BURIAN/MAYTON, Tereza BRYCHTOVÁ, David PRINC, Tomáš METLIČKA, Petr KOSTKA, Ondřej GRANÁT.

30.11.2018 - Výsledný protokol České ucho [WWW + MP3, PDF]
15.8.2018 - Výzva pro účast [PDF]

Soutěž přijímá krátké zvukové skladby do 3 minut. Účelem je schopnost naslouchat, natočit originální zvukový materiál, práce se zvukovým softwarem a krátká smysluplná kompozice do 3 minut.

Metodický postup: nahrání zvuků z prostředí, možnost jejich kombinace se zvukovými knihovnami, zpracování v softwaru dle vlastní volby. Bez žánrového omezení. Ke skladbě se dodává popis zvukových zdrojů a použitého softwaru.
Přihlásit se mohou: jednotlivci, děti a mládež do 20 let mohou případně přihlásit rodiče nebo pedagogové.
Vložné: bez poplatku.
Deadline odevzdání do soutěže: 10.11.2018

Skladby jsou hodnoceny při prestižní mezinárodní soutěži Musica nova (www.musicanova.seah.cz) mezinárodní porotou. Vítězné skladby jsou provedeny současně se skladbami této soutěže na Koncertě laureátů v daném roce, předpokládáme mezinárodní výměnu oceněných.

Odměna: Lekce ve studiu pod vedením odborníka, popř. věcný dar související s tvorbou.

KONTAKTY:

Koncepční poradenský servis:
Institut umění,
Lenka Dohnalová, kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz; 603 584 218

Technický poradenský servis:
Institut moderní hudby,
Jaroslav Raušer, kontakt: moveasso@gmail.com

VÝSLEDKY MINULÝCH ROČNÍKŮ: